Vanaf 1964 geeft de stichting "Smijtegeltfonds" tien keer per jaar een preek uit van een zogenoemde 'oud-vader'. 'Oud-vaders' zijn predikanten uit vooral de zeventiende en achttiende eeuw van wie veel preken op schrift zijn gesteld. Men vond het in hun tijd belangrijk deze preken voor het nageslacht te bewaren, vanwege de rijke inhoud. Het doel dat men voor ogen had was dat het erfgoed van de Reformatie werkelijk in praktijk zou worden gebracht. Het gaat dus niet alleen over een beter verstaan van de leer van de kerk, maar ook dat het leven van elke dag nauw aansluit bij de leringen van de Heilige Schrift. Daarom wordt die voortgaande beweging van de kerk ook wel Nadere Reformatie genoemd.

De stichting "Smijtegeltfonds" is opgericht vanuit de overtuiging dat deze preken ook vandaag actueel zijn. De boodschap die de 'oud-vaders' in hun tijd hebben gebracht, dient ook nu te worden gehoord. De oude preken van toen voor mensen van nu, om te geloven en te leven vanuit het erfgoed van de Reformatie.

Maar... veel mensen lezen de boeken niet, vanwege de verouderde taal, de niet eenvoudige stijl en de moeilijke, gotische druk. Daarom worden de preken herschreven in de taal en de stijl van het hedendaagse Nederlands. Dat houdt in dat sterk verouderde woorden worden vervangen door hedendaagse en te lange zinnen worden zoveel mogelijk gesplitst. Deze 'bewerking' geschiedt uiterst zorgvuldig, om niets af te doen aan de geestelijke inhoud. De 'hertaalde' preken worden door het "Smijtegeltfonds" uitgegeven in de Reveilserie.

In 2014 bestond de Reveilserie 50 jaar. Dit stemde ons tot dankbaarheid en verwondering. We hopen en bidden dat de Heere dit werk ook in de toekomst wil zegenen.