Download preken  |  Preektitels op nummer  |  Preektitels op predikant
Preektitels op tekst  |  Preektitels op titel

Onderstaand een overzicht van alle preken die uitgegeven zijn, gesorteerd op nummer. Onderstaande lijst is bijgewerkt tot en met mei 2019.

Naam predikantTekstNummerTitelJaar
Smytegelt, Bernardus44 Hand. 26:281Bijna bewogen een christen te worden1964
Lodenstein, Jodocus van47 2 Kor. 08:092Christus' liefde voor Zijn Bruidskerk (= nr.412)1964
Mel, Coenraad43 Joh. 16:233De bidkunst der heiligen1964
Smytegelt, Bernardus58 Hebr. 02:03a4De zaligheid van onze ziel1964
Bruinings, David41 Mark. 15:11-145Jezus of Barabbas1964
Beukelman, Joannes43 Joh. 20:166De verschijning van Jezus aan Maria 1964
Hellenbroek, Abraham45 Rom. 08:147De leiding van Gods Geest1964
Groe, Theodorus van der19 Ps. 041:04a8Het ziekbed1964
Nahuys, Petrus43 Joh. 06:449Gods genade aan de mens geschonken1964
Brakel, Wilhelmus à18 Job 35:1010Een psalm in de nacht (= nr. 415)1964
Mel, Coenraad61 2 Petr. 03:10-1111De ondergang van de wereld1965
Lodenstein, Jodocus van50 Filipp. 01:27a12Het Evangelie van Christus (= nr. 403)1965
Immens, Petrus10 2 Sam. 12:13a13De treurstem van David1965
Smytegelt, Bernardus40 Matth. 06:1914De grootste rijkdom1965
Comrie, Alexander23 Jes. 41:1715Gods liefde voor de zoekende ziel1965
Hellenbroek, Abraham66 Openb. 19:0916De heerlijke toekomst van de Kerk1965
Groe, Theodorus van der55 2 Tim. 02:19b17De bekering1965
Costerus, Florentius45 Rom. 08:26b18Het gebedsleven1965
Nahuys, Petrus43 Joh. 06:3719De liefde van God voor de mens1965
Alardin, Kaspar19 Ps. 036:0820Onder Gods vleugelen1965
Brakel, Wilhelmus à49 Ef. 02:04-0521De grote liefde van God (= nr. 426)1966
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 55:07b22God redt de zondaar1966
Lodenstein, Jodocus van40 Matth. 24:1223De zonde van onze tijd1966
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 27:45-4924De Man van smarten1966
Mel, Coenraad01 Gen. 05:2425Het wandelen met God1966
     
Immens, Petrus10 2 Sam. 12:13b26De vergeving der zonden1966
Costerus, Florentius45 Rom. 05:05b27De kracht van de Heilige Geest1966
Smytegelt, Bernardus42 Luk. 12:3228Het grote geluk van Gods volk1966
Beukelman, Joannes43 Joh. 03:0329Het wonder der wedergeboorte1966
Smytegelt, Bernardus20 Spr. 23:26a30God, Koning in ons hart1966
Groe, Theodorus van der40 Matth. 09:13b31De bekering van de zondaar1967
Smytegelt, Bernardus58 Hebr. 11:1032De zalige verwachting van Gods volk1967
Hellenbroek, Abraham66 Openb. 02:2833De schone Morgenster1967
Alardin, Kaspar19 Ps. 036:1034De Fontein van eeuwig leven1967
Lodenstein, Jodocus van43 Joh. 14:2635De hemelse Trooster1967
Laren, Joos van52 1 Thess. 05:1936De Heilige Geest1967
Teellinck, Willem45 Rom. 07:2437De klacht van Paulus1967
Brakel, Wilhelmus à58 Hebr. 02:0138De autoriteit van Gods Woord1967
Groenewegen, Johannes23 Jes. 11:1039De Banier der volken1967
Lodenstein, Jodocus van42 Luk. 02:08-1240De kerstboodschap aan de herders1967
Comrie, Alexander22 Hoogl. 01:0541Het getuigenis van Christus' Bruid1968
Costerus, Florentius66 Openb. 14:13a42Het geluk van de christen1968
Gargon, Mattheüs40 Matth. 27:01-0243De Messias door Israël verworpen1968
Beukelman, Joannes04 Num. 23:10b44De wens van Bileam1968
Hellenbroek, Abraham22 Hoogl. 01:04a45Zielsverlangen naar Christus1968
Smytegelt, Bernardus18 Job 09:15b46Een ernstig gebed1968
Alardin, Kaspar19 Ps. 001:0147De heiligmaking1968
Laren, Joos van21 Pred. 11:09-1048Salomo's raad aan de jeugd1968
Groe, Theodorus van der24 Jer. 45:0549Door God bewaard1968
Lodenstein, Jodocus van42 Luk. 02:13-1450Het engelenlied1968
     
Tuinman, Carolus23 Jes. 61:02a51Het jaar van het welbehagen des Heeren1969
Houten, Frederik van43 Joh. 15:01-0252Christus is de ware Wijnstok1969
Bruinings, David43 Joh. 19:01-0353Jezus bespot in Zijn koninklijk ambt1969
Willemsen, Jacobus42 Luk. 13:24a54De poort tot het eeuwige leven1969
Laren, Joos van43 Joh. 06:3555Het Brood des levens1969
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 55:0656De roepstem des Heeren1969
Nahuys, Petrus19 Ps. 031:2057De hemelse erfenis1969
Hellenbroek, Abraham23 Jes. 42:0758De Verlosser Israëls1969
Alardin, Kaspar43 Joh. 14:06a59De hemelse Leidsman1969
Lodenstein, Jodocus van42 Luk. 02:15-2060De aanbidding der herders1969
Beukelman, Joannes04 Num. 06:22-2661De hogepriesterlijke zegen1970
Willemsen, Jacobus66 Openb. 03:20a62De kloppende Bruidegom1970
Tuinman, Carolus18 Job 22:2163De allerbeste raad1970
Houten, Frederik van19 Ps. 045:1164Christus' huwelijksverzoek aan de kerk1970
Costerus, Florentius44 Hand. 16:34b65De blijdschap des geloofs1970
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 61:08b66Het geestelijke leven1970
Bruinings, David44 Hand. 08:26-3567De bekering van de Moorman1970
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 05:0868De reinen van hart1970
Groenewegen, Johannes43 Joh. 10:1669De Herder Israëls1970
Hagen, Petrus van der40 Matth. 02:01-1270De wijzen uit het oosten1970
Smytegelt, Bernardus20 Spr. 01:24-2771Christus' oordeel over de zondaar1971
Tuinman, Carolus23 Jes. 40:3172Vernieuwde krachten1971
Willemsen, Jacobus19 Ps. 139:18b73De gemeenschap met God1971
Groenewegen, Johannes56 Tit. 02:1374De toekomstverwachting van Gods Kerk1971
Brakel, Wilhelmus à49 Ef. 04:3075Het bedroeven van de Heilige Geest1971
     
Hellenbroek, Abraham23 Jes. 62:06-0776De wachters op Sions muren1971
Comrie, Alexander44 Hand. 15:09b77Het geloof dat het hart reinigt (= nr.471)1971
Groe, Theodorus van der24 Jer. 22:2978Gods roepstem tot land en volk1971
Lodenstein, Jodocus van52 1 Thess. 04:0479De heerlijkheid van een christelijk leven1971
Beukelman, Joannes42 Luk. 02:15-2080Het Kerstfeest van de herders1971
Willemsen, Jacobus50 Filipp. 03:20a81Het hemelse burgerschap1972
Bruinings, David40 Matth. 26:40-4482Jezus' zielestrijd in Gethsémané1972
Alardin, Kaspar19 Ps. 036:0983De geestelijke blijdschap1972
Costerus, Florentius18 Job 19:25a84Jobs geloofsbelijdenis1972
Couperus, Theodorus43 Joh. 04:06b85De vermoeide Jezus1972
Lodenstein, Jodocus van51 Kol. 03:03-0486Het verborgen leven met God1972
Houten, Frederik van19 Ps. 045:12b87Gode de eer geven1972
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 048:15a88De heerlijkste wetenschap1972
Groenewegen, Johannes66 Openb. 22:0589Het hemelse Jeruzalem1972
Steversloot, Laurentius19 Ps. 040:0890De komst van Vorst Messias1972
Willemsen, Jacobus49 Ef. 03:19a91De rijkdom van Christus' liefde1973
Hagen, Petrus van der42 Luk. 18:1392Een oprecht gebed1973
Smytegelt, Bernardus41 Mark. 16:01-0493De opstanding van Christus1973
Groe, Theodorus van der19 Ps. 119:12694De smeekbede van Gods Kerk1973
Langenes, Henricus01 Gen. 22:1295Het geloofsvertrouwen van Abraham1973
Tuinman, Carolus18 Job 34:21-2296De alwetendheid Gods1973
Costerus, Florentius44 Hand. 16:3197Het zaligmakend geloof1973
Houten, Frederik van24 Jer. 06:1698Wandelen in de vreze des Heeren1973
Lodenstein, Jodocus van22 Hoogl. 07:0199De heiligmaking van de Kerk1973
Beukelman, Joannes42 Luk. 02:13-14100De kerstpsalm van de engelen1973
     
Steversloot, Laurentius61 2 Petr. 03:13101De heerlijke toekomst van de Kerk1974
Smytegelt, Bernardus45 Rom. 10:01102Het gebed voor Israël1974
Costerus, Florentius45 Rom. 05:01103De rechtvaardiging door het geloof1974
Groe, Theodorus van der42 Luk. 12:35-37104Het wachtwoord van de Kerk1974
Willemsen, Jacobus49 Ef. 03:17b105De eeuwige liefde Gods1974
Comrie, Alexander60 1 Petr. 02:07a106Het geloof in Christus (= nr. 467)1974
Houten, Frederik van19 Ps. 045:12a107De schoonheid van Christus' Bruid1974
Mel, Coenraad18 Job 33:23-24108De verzoening met God1974
Nahuys, Petrus24 Jer. 30:21109De komst van de Messias1974
Beukelman, Joannes19 Ps. 090:12110Een gebed van Mozes1974
Smytegelt, Bernardus38 Zach. 01:03111Een boodschap voor Israël1975
Lodenstein, Jodocus van26 Ezech. 37:07-08112De opdracht van Ezechiël1975
Langenes, Henricus55 2 Tim. 04:07113Het geloofsgetuigenis van Paulus1975
Alardin, Kaspar19 Ps. 001:02114De heiligmaking van Gods volk1975
Costerus, Florentius48 Gal. 02:20a115Het geestelijk leven van Paulus1975
Hagen, Petrus van der23 Jes. 57:21116Een ernstige waarschuwing1975
Mel, Coenraad06 Joz. 24:15-21117Het testament van Jozua1975
Groe, Theodorus van der66 Openb. 03:15-16118De boodschap van Christus aan Laodicea1975
Hellenbroek, Abraham23 Jes. 40:11a119De trouwe Herder Israëls1975
Laren, Joos van62 1 Joh. 04:09120De openbaring van Gods grote liefde1975
Curtenius, Petrus45 Rom. 11:25-26a121De bekering der Joden1976
Themmen, Wilhelmus23 Jes. 45:19b122De onfeilbaarheid van Gods verbondstrouw1976
Koelman, Jacobus19 Ps. 077:20-21123De wonderen Gods met Zijn volk (= nr.432)1976
Hagen, Petrus van der42 Luk. 21:36124De wederkomst van Christus1976
Hellenbroek, Abraham23 Jes. 42:16a125De Leidsman van de Kerk1976
     
Houten, Frederik van20 Spr. 16:03126Een hemelse boodschap1976
Vermeer, Justus24 Jer. 33:07127De ballingschap van Israëls volk1976
Bouman, Dionisius19 Ps. 145:03128Een loflied tot Gods eer1976
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 119:120129De Godsregering1976
Groe, Theodorus van der42 Luk. 09:56a130De oneindige mensenliefde van Jezus1976
Smytegelt, Bernardus22 Hoogl. 01:04a131Een bede voor het nieuwe jaar1977
Avinck, Theodorus23 Jes. 45:22132Een hemels vredesvoorstel1977
Leeuw, Isaäk de45 Rom. 09:11b133De eeuwige verkiezing Gods1977
Leeuw, Isaäk de45 Rom. 09:14-18134Gods ontferming in Zijn verkiezing1977
Curtenius, Petrus45 Rom. 08:23135Het zuchten van de gelovigen1977
Brakel, Wilhelmus à23 Jes. 28:16b136Het geloof der uitverkorenen Gods1977
Tuinman, Carolus23 Jes. 55:01a137De geestelijke dorst1977
Lodenstein, Jodocus van47 2 Kor. 04:06138De waarachtige bekering1977
Hellenbroek, Abraham22 Hoogl. 08:13-14139Christus en de Bruidskerk1977
Groenewegen, Johannes19 Ps. 112:04140Een rijke belofte Gods1977
Leeuw, Isaäk de45 Rom. 04:05141De rechtvaardiging door het geloof1978
Barueth, Johannes40 Matth. 16:24142De heilige zelfverloochening1978
Groenewegen, Johannes01 Gen. 06:09b143Het godzalige leven van Noach1978
Smytegelt, Bernardus22 Hoogl. 01:02b144De uitnemende liefde van Christus1978
Tuinman, Carolus23 Jes. 56:07b145Blijdschap in Gods huis1978
Beukelman, Joannes19 Ps. 035:03b146Een bede om Gods heil1978
Alardin, Kaspar50 Filipp. 01:23147Zieleheimwee naar Christus1978
Vermeer, Justus18 Job 34:29148Elihu's woord voor Nederland1978
Laren, Joos van19 Ps. 016:11149De eeuwige heerlijkheid1978
Tuinman, Carolus25 Klaagl. 05:21150Een bede om heil en zegen1978
     
Avinck, Theodorus23 Jes. 45:24151Een uitnemende belijdenis1979
Outrein, Johannes d'19 Ps. 072:16152De vruchtbaarheid van de Kerk1979
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 23:06-12153Jezus voor Herodes1979
Smytegelt, Bernardus22 Hoogl. 01:03a154De olie van de hemelse Bruidegom1979
Alardin, Kaspar19 Ps. 001:03155De godvrezende christen1979
Costerus, Florentius46 1 Kor. 03:22 slot156De hemelse heerlijkheid1979
Leeuw, Isaäk de43 Joh. 09:31a157Er is genade voor de mens1979
Couperus, Theodorus47 2 Kor. 06:18158Een hemelse vertroosting1979
Houten, Frederik van20 Spr. 08:35159Het leven met Christus1979
Lodenstein, Jodocus van43 Joh. 17:03160De geestelijke kennis van God1979
Hellenbroek, Abraham58 Hebr. 02:03161De grote zaligheid1980
Tuinman, Carolus23 Jes. 45:22162Behouden door Christus1980
Costerus, Florentius46 1 Kor. 03:23a163Christus' Bruidskerk1980
Curtenius, Petrus45 Rom. 05:06-08164Gods grote liefde in Christus1980
Groenewegen, Johannes19 Ps. 025:14165De gemeenschap des Heeren1980
Groot, Jacobus de20 Spr. 08:34166De opperste Wijsheid1980
Barueth, Johannes44 Hand. 07:59-60167Het sterven van Stefanus1980
Lodenstein, Jodocus van40 Matth. 09:38168Arbeiders in de oogst1980
Beukelman, Joannes01 Gen. 06:01-02169De afval van de eerste wereld1980
Hellenbroek, Abraham23 Jes. 04:02170De Spruit des Heeren1980
Smytegelt, Bernardus40 Matth. 06:20171De ware schat1981
Groe, Theodorus van der45 Rom. 11:26172De toekomst van Israël1981
Coeverden, Georg van60 1 Petr. 03:18173Het lijden van Christus1981
Tuinman, Carolus38 Zach. 12:10a174De Geest der genade en der gebeden1981
Hellenbroek, Abraham01 Gen. 18:20-21175Gods waarschuwende Woord1981
     
Vermeer, Justus43 Joh. 17:15176Jezus' gebed om bewaring1981
Beukelman, Joannes18 Job 33:23-24177De enige Trooster1981
Lodenstein, Jodocus van22 Hoogl. 05:03178De traagheid van Christus' Bruid1981
Groe, Theodorus van der23 Jes. 29:10179Oproep tot inkeer1981
Hellenbroek, Abraham43 Joh. 03:16180De liefdegave van God1981
Laren, Joos van43 Joh. 06:44181De trekking tot Christus1982
Groot, Jacobus de48 Gal. 02:20182De liefdevolle overgave van Christus1982
Francken, Aegidius41 Mark. 15:22-28183Het kruis van Christus1982
Vermeer, Justus40 Matth. 24:37-41184De wederkomst des Heeren1982
Willemsen, Jacobus42 Luk. 13:23185Het wonder van zalig worden1982
Groe, Theodorus van der44 Hand. 20:21186Geloof en bekering1982
Beukelman, Joannes23 Jes. 42:03187Het gekrookte riet1982
Brakonier, Abraham Josua60 1 Petr. 02:02188De wasdom in de genade1982
Smytegelt, Bernardus40 Matth. 06:21189De schat in de hemel1982
Alardin, Kaspar19 Ps. 001:06190De twee wegen1982
Vermeer, Justus43 Joh. 03:08191Het wonder der wedergeboorte (= nr. 498)1983
Hellenbroek, Abraham01 Gen. 18:22-24192Abrahams voorbede1983
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 22:60-62193Jezus ziet Petrus aan1983
Tuinman, Carolus23 Jes. 44:03194Een Pinksterbelofte1983
Groot, Jacobus de04 Num. 11:29195De begeerte van Mozes1983
Hardeveldt, Antonius van19 Ps. 089:17196De vreugde van Gods volk1983
Groe, Theodorus van der26 Ezech. 33:11b197Gods ontferming over Israël1983
Willemsen, Jacobus22 Hoogl. 05:16m198Jezus' heerlijkheid1983
Smytegelt, Bernardus42 Luk. 12:16-21199De rijke dwaas1983
Costerus, Florentius45 Rom. 05:03a200Roemen in de verdrukkingen1983
     
Lis, Hendrik van19 Ps. 062:06201Davids geloofsvertrouwen1984
Houten, Frederik van43 Joh. 12:24a202De noodzaak van Christus' dood1984
Gargon, Mattheüs43 Joh. 20:28203De geloofsbelijdenis van Thomas1984
Beukelman, Joannes44 Hand. 01:09204De hemelvaart van Christus1984
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 55:13205Gods genadewonderen1984
Vermeer, Justus47 2 Kor. 05:17206De nieuwe schepping in Christus1984
Hellenbroek, Abraham19 Ps. 025:05207Davids verwachting1984
Bouman, Dionisius19 Ps. 119:019208Een biddende vreemdeling1984
Lodenstein, Jodocus van22 Hoogl. 02:04209Christus' liefde voor Zijn Bruid1984
Groe, Theodorus van der42 Luk. 16:02m210Een ernstige oproep1984
Barueth, Johannes40 Matth. 13:45-46211De parel van grote waarde1985
Houten, Frederik van47 2 Kor. 05:14212Christus' liefdedrang1985
Hellenbroek, Abraham23 Jes. 27:05213Een goddelijk vredesaanbod1985
Costerus, Florentius43 Joh. 03:03214De noodzakelijkheid van de wedergeboorte1985
Cloux, Alphonse P.A. du50 Filipp. 01:06215Gods goede werk1985
Hagen, Petrus van der46 1 Kor. 07:29-31216Christelijke levenskunst1985
Francken, Aegidius18 Job 22:21217Een heilzame raad aan zondaren1985
Tuinman, Carolus23 Jes. 49:06218Voor Jood en heiden1985
Avinck, Theodorus19 Ps. 073:24a219Het geloofsgetuigenis van Asaf1985
Beukelman, Joannes42 Luk. 02:08-12220De kerstboodschap aan de herders1985
Bouman, Dionisius28 Hos. 02:13221Gods wijze leiding met Zijn volk1986
Antonides, Meinardus43 Joh. 19:01-06a222Het lijden van Jezus1986
Smytegelt, Bernardus43 Joh. 15:02a223De onvruchtbare ranken1986
Alardin, Kaspar19 Ps. 016:08224Leven in Gods tegenwoordigheid1986
Lis, Hendrik van19 Ps. 056:09225Davids geloofswerkzaamheden1986
     
Hagen, Petrus van der19 Ps. 055:23226Een goede raad1986
Avinck, Theodorus43 Joh. 14:21b227Een heerlijke belofte1986
Hellenbroek, Abraham38 Zach. 13:07228Gods zorg voor de kleinen1986
Tuinman, Carolus38 Zach. 09:09229Uw Koning komt!1986
Barueth, Johannes40 Matth. 11:28-30230Een liefelijke nodiging van de Heiland1986
Houten, Frederik van19 Ps. 073:28a231Gemeenschap met God1987
Groenewegen, Johannes66 Openb. 14:13b232Zalig zijn de doden die in de Heere sterven1987
Antonides, Meinardus40 Matth. 26:37-38233Het lijden van Christus in Gethsémané1987
Bouman, Dionisius19 Ps. 062:02234Het heilig zwijgen van de ziel1987
Groe, Theodorus van der42 Luk. 18:35235De blinde bedelaar1987
Alardin, Kaspar19 Ps. 001:04-05236Het grote onderscheid1987
Barueth, Johannes44 Hand. 07:20-22237Gods voorzienigheid in Mozes' leven1987
Clarisse, Theodorus Adr.42 Luk. 14:15-17238De nodiging van het Evangelie (= nr.486)1987
Hellenbroek, Abraham22 Hoogl. 03:04a239De Bruid vindt haar Bruidegom1987
Costerus, Florentius18 Job 19:27240Het vurig verlangen van Job1987
Houten, Frederik van20 Spr. 08:36241Doe uzelf geen kwaad1988
Bruinings, David40 Matth. 26:06-09242Maria zalft de Heiland (1)1988
Avinck, Theodorus48 Gal. 2:20d243En Zichzelf voor mij heeft overgegeven1988
Lodenstein, Jodocus van43 Joh. 16:07244De beloofde Trooster1988
Couperus, Theodorus19 Ps. 119:072245Een onwaardeerbare schat1988
Krombrugge, David van19 Ps. 063:09246Gebedsverhoring1988
Groe, Theodorus van der42 Luk. 18:36247Bartimeüs1988
Hagen, Petrus van der50 Filipp. 02:13248Gods werk1988
Hellenbroek, Abraham22 Hoogl. 02:09b249De Bruidegom is nabij1988
Smytegelt, Bernardus22 Hoogl. 01:04b250Wij zullen U nalopen1988
     
Costerus, Florentius43 Joh. 06:44a251De onmacht van de mens1989
Groenewegen, Johannes09 1 Sam. 02:30b252Die Mij eren zal Ik eren1989
Antonides, Meinardus40 Matth. 27:45-47253Christus door God verlaten1989
Detmar, Dirk Adrianus45 Rom. 08:31-32254Troost voor verdrukten1989
Smytegelt, Bernardus51 Kol. 03:11b255Christus, alles en in allen1989
Beukelman, Joannes45 Rom. 08:15256Kinderen van de Vader1989
Groe, Theodorus van der42 Luk.18:37-38257Ontferm U mijner1989
Costerus, Florentius26 Ezech. 36:26-27258Wedergeboorte beloofd aan de bondgenoten1989
Peenius, Daniël27 Dan. 09:18259Aanhoudend bidden1989
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 06:33260Zoekt het Koninkrijk!1989
Barueth, Johannes43 Joh. 02:01-11261Het eerste wonder van Jezus1990
Bruinings, David40 Matth. 26:17-19262Het bereiden van het Pascha1990
Hagen, Petrus van der50 Filipp. 01:21a263Het leven is mij Christus1990
Tuinman, Carolus24 Jer. 29:11264Gedachten des vredes1990
Groenewegen, Johannes10 2 Sam. 23:05a265Het genadeverbond (1)1990
Groenewegen, Johannes10 2 Sam. 23:05b266Het genadeverbond (2)1990
Avinck, Theodorus19 Ps. 073:26267De vaste grond1990
Hagen, Petrus van der66 Openb. 02:05268Een oproep tot Reformatie1990
Groe, Theodorus van der42 Luk. 18:39 269Hij riep zoveel te meer!1990
Smytegelt, Bernardus50 Filipp. 01:06270Het goede werk1990
Smytegelt, Bernardus43 Joh. 01:29b271Zie, het Lam Gods!1991
Antonides, Meinardus42 Luk. 18:31-34272Christus voorzegt Zijn lijden1991
Wesel, Adrianus van18 Job 09:15b273Bidden om genade1991
Krombrugge, David van66 Openb. 02:09b274Doch gij zijt rijk1991
Groe, Theodorus van der42 Luk. 18:40275Tot Jezus gebracht1991
     
Borstius, Jacobus21 Pred. 07:13276Recht maken wat God krom gemaakt heeft?1991
Simonides, Simon14 2 Kron. 19:11b277Wees sterk en doe het!1991
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 07:14278De enge poort en de nauwe weg1991
Barueth, Johannes40 Matth. 13:31-32279De gelijkenis van het mosterdzaad1991
Hardeveldt, Antonius van19 Ps. 089:20280Gods uitverkoren Held1991
Houten, Frederik van19 Ps. 089:16b281Wandelen in het licht1992
Bruinings, David43 Joh. 18:03-09282De Heiland gevangen genomen1992
Bouman, Dionisius01 Gen. 05:24283Henoch wandelde met God1992
Groe, Theodorus van der42 Luk. 18:41284Wat wilt gij dat Ik u doen zal?1992
Beukelman, Joannes06 Joz. 24:15c285De keuze van Jozua1992
Krombrugge, David van23 Jes. 61:08b286Het werk van Gods kinderen1992
Detmar, Dirk Adrianus45 Rom. 08:28287Een heerlijke belofte1992
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 40:31288Vernieuwde krachten1992
Tuinman, Carolus38 Zach. 02:05a289Goddelijke bescherming1992
Hagen, Petrus van der42 Luk. 02:08-12290De blijde Boodschap aan de herders1992
Costerus, Florentius44 Hand. 16:30291Wat moet ik doen om zalig te worden?1993
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 18:06292Een ernstige waarschuwing1993
Bruinings, David41 Mark. 15:22-23293Van Jeruzalem naar Golgotha1993
Groe, Theodorus van der42 Luk. 18:42-43294Uw geloof heeft u behouden1993
Hagen, Petrus van der58 Hebr. 12:02295De overste Leidsman en Voleinder des geloofs1993
Beukelman, Joannes18 Job 02:10296Wel het goede van God en niet het kwade?1993
Hagen, Petrus van der50 Filipp. 01:21b297Het sterven gewin1993
Bouman, Dionisius19 Ps. 073:23-24298De gelovige overgave van het hart1993
Tuinman, Carolus23 Jes. 12:03299Een troostrijke belofte (= nr. 319)1993
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 116:12300Wat zal ik de HEERE vergelden?1993
     
Detmar, Dirk Adrianus62 1 Joh. 03:02301Aan Jezus gelijk1994
Francken, Aegidius40 Matth. 26:14-16302Het verdrag van Judas1994
Groe, Theodorus van der50 Filipp. 03:10303De opstanding van Christus1994
Beveren, Lambertus de66 Openb. 02:09304De rijkdom van Gods kinderen1994
Laren, Joos van47 2 Kor. 03:17305De vrijheid door de Geest1994
Peenius, Daniël27 Dan. 09:17306Om des Heeren wil1994
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 10:38-42307Eén ding is nodig1994
Smytegelt, Bernardus43 Joh. 15:01308Ik ben de ware Wijnstok1994
Laren, Joos van43 Joh. 14:06309De Weg, de Waarheid en het Leven1994
Bouman, Dionisius19 Ps. 090:12310Een gebed om wijsheid1994
Costerus, Florentius45 Rom. 08:27311Het gebed van de Heilige Geest1995
Bruinings, David40 Matth. 26:59-63a312Het stilzwijgen van Jezus1995
Gargon, Mattheüs40 Matth. 26:75313De verloochening van Petrus1995
Plantinus, Johannes47 2 Kor. 05:21314Hij voor ons1995
Beukelman, Joannes27 Dan. 06:11315De standvastigheid van Daniël1995
Avinck, Theodorus43 Joh. 11:40316De heerlijkheid van God zien1995
Laren, Joos van19 Ps. 034:20317Een rijke belofte1995
Hellenbroek, Abraham66 Openb. 07:09318De grote schare voor de troon1995
Tuinman, Carolus23 Jes. 12:03319Overvloedige genade (= nr. 299)1995
Smytegelt, Bernardus66 Openb. 03:20320Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop1995
Costerus, Florentius44 Hand. 16:33-34a321Geloof en liefde1996
Bruinings, David40 Matth. 26:37-39322Jezus in de hof van Gethsémané1996
Laren, Joos van43 Joh. 19:30323Het is volbracht!1996
Houten, Frederik van19 Ps. 051:08324Waarheid in het binnenste1996
Hellenbroek, Abraham48 Gal. 02:20a325Met Christus gekruisigd1996
     
Saldenus, Guilielmus19 Ps. 094:19326Goddelijke vertroostingen1996
Beukelman, Joannes40 Matth. 09:02b327Uw zonden zijn u vergeven1996
Laren, Joos van40 Matth. 14:31328Waarom hebt gij gewankeld?1996
Hagen, Petrus van der58 Hebr. 12:04329Een liefdevolle vermaning1996
Laren, Joos van43 Joh. 08:56330Het Kerstfeest van Abraham1996
Tuinman, Carolus23 Jes. 26:12331De verwachting van Gods Kerk1997
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 035:03b332Een ootmoedig gebed1997
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 26:65-68333Christus ter dood veroordeeld1997
Beukelman, Joannes58 Hebr. 12:02334De overste Leidsman en Voleinder des geloofs1997
Saldenus, Guilielmus22 Hoogl. 01:12335Een vruchtdragend leven1997
Hagen, Petrus van der40 Matth. 04:01-04336De verzoeking van Jezus1997
Costerus, Florentius44 Hand. 16:27337De bekering van de stokbewaarder1997
Laren, Joos van19 Ps. 016:08338God is tegenwoordig1997
Couperus, Theodorus43 Joh. 11:35339Jezus weent1997
Tuinman, Carolus23 Jes. 32:02340Een veilige schuilplaats1997
Lodenstein, Jodocus van49 Ef. 02:19341Geen vreemdeling meer1998
Coeverden, Georg van40 Matth.27:46-49/Mk.15,34-36342Door God verlaten1998
Hellenbroek, Abraham43 Joh. 19:19-22343De Koning aan het kruis1998
Bouman, Dionisius19 Ps. 094:12-13a344De vrucht van het lijden1998
Barueth, Johannes42 Luk. 07:09345De gelovige hoofdman1998
Bonnet, Gijsbert55 2 Tim. 01:13346Een vaderlijke vermaning1998
Detmar, Dirk Adrianus19 Ps. 073:28a347De oprechte belijdenis van Asaf1998
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 050:07b348Een goddelijke bemoediging1998
Tuinman, Carolus23 Jes. 42:06m349Een uitnemende Messiasbelofte1998
Beukelman, Joannes38 Zach. 013:01350Een geopende Fontein1998
     
Smytegelt, Bernardus60 1 Petr. 01:17351Heilige levenswandel1999
Costerus, Florentius44 Hand. 16:32352De prediking van Gods Woord1999
Hagen, Petrus van der43 Joh. 19:28-30353Het sterven van Christus1999
Laren, Joos van23 Jes. 44:03-04354De Heilige Geest beloofd1999
Hellenbroek, Abraham45 Rom. 08:16355Het getuigenis van Gods Geest1999
Detmar, Dirk Adrianus60 1 Petr. 01:05356Veilig bewaard1999
Beukelman, Joannes33 Micha 07:18357Gods oneindige goedertierenheid1999
Tuinman, Carolus23 Jes. 49:15358Gods trouwe zorg1999
Houten, Frederik van24 Jer. 30:21a359De Messias voor Israël en de volken1999
Houten, Frederik van24 Jer. 30:21b360Met Zijn hart is Christus de Borg1999
Barueth, Johannes40 Matth. 05:08361Reinen van hart2000
Costerus, Florentius48 Gal. 02:20m362Christus leeft in mij2000
Bruinings, David40 Matth. 26:67-68363De Heiland bespot2000
Beukelman, Joannes42 Luk. 08:08a364Goede aarde en veel vrucht2000
Smytegelt, Bernardus43 Joh. 06:37b365Een troostende belofte2000
Hagen, Petrus van der43 Joh. 10:11-15366Jezus is die goede Herder2000
Hellenbroek, Abraham48 Gal. 05:17a367Strijd tussen vlees en geest2000
Costerus, Florentius48 Gal. 02:20slot368De liefde van Christus2000
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 08:23-27369Jezus in de storm nabij2000
Bouman, Dionisius51 Kol. 03:11b370Zijn naam is wonderlijk2000
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 55:02b371Bron van vreugde2001
Detmar, Dirk Adrianus46 1 Kor. 06:20372Duur gekocht2001
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 27:31-32373Kruisdrager achter Jezus2001
Smytegelt, Bernardus60 1 Petr. 01:03374Wedergeboren tot een levende hoop2001
Hagen, Petrus van der19 Ps. 032:02375De ware zelfbeproeving2001
     
Hellenbroek, Abraham66 Openb. 01:18c376Jezus is Overwinnaar2001
Tuinman, Carolus23 Jes. 44:06b377De Eerste en de Laatste2001
Hagen, Petrus van der19 Ps. 032:08a378God wijst de weg2001
Leeuw, Isaäk de61 2 Petr. 01:10a379Geroepen en verkoren2001
Hagen, Petrus van der19 Ps. 002:06380Koning over Sion2001
Leeuw, Isaäk de54 1 Tim. 01:15a381Een getrouw woord2002
Beukelman, Joannes40 Matth. 27:57-66382De boodschap van Jezus' begrafenis2002
Detmar, Dirk Adrianus48 Gal. 02:20383Christus leeft in mij2002
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 087:05384Geboren in Sion2002
Lodenstein, Jodocus van40 Matth. 06:10385Uw wil geschiede2002
Groe, Theodorus van der33 Micha 07:01a386/387Donkere tijden2002
Leeuw, Isaäk de65 Judas :01b388Geheiligd en bewaard2002
Hellenbroek, Abraham44 Hand. 26:28389Bijna bewogen2002
Smytegelt, Bernardus35 Hab. 02:03b390Zeker zal Hij komen2002
Comrie, Alexander23 Jes. 28:16slot391Overgave aan de Heere2003
Smytegelt, Bernardus20 Spr. 12:26392Rechtvaardig of goddeloos2003
Groe, Theodorus van der19 Ps. 032:05b393Een ware schuldbelijdenis2003
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 063:02a394Wie zoekt vindt2003
Smytegelt, Bernardus43 Joh. 07:37395Wie dorst heeft kome tot Mij2003
Groe, Theodorus van der66 Openb. 03:10-11a396Bewaring en oordeel2003
Smytegelt, Bernardus26 Ezech. 36:27397Heilige levenswandel2003
Lodenstein, Jodocus van61 2 Petr. 01:04a398De macht van Gods beloften2003
Beukelman, Joannes01 Gen. 22:18a399Zegen voor alle volken2003
Lodenstein, Jodocus van42 Luk. 02:01-07400Het wonder van Christus' geboorte2003
     
Smytegelt, Bernardus49 Ef. 05:14401Ontwaakt!2004
Hagen, Petrus van der23 Jes. 01:16-18402Uw zonden als sneeuw2004
Lodenstein, Jodocus van50 Filipp. 01:27a403Wandel waardig naar het Evangelie (= nr.12)2004
Smytegelt, Bernardus44 Hand. 26:29404Een waar en levend christen 2004
Cloux, Alphonse P.A. du58 Hebr. 10:14405Door één offer volmaakt2004
Vermeer, Justus43 Joh. 03:07406Wedergeboorte is nodig2004
Velzen, Cornelius van33 Micha 07:07407Vertrouwend wachten2004
Avinck, Theodorus66 Openb. 03:20a408Jezus klopt aan ons hart2004
Avinck, Theodorus66 Openb. 03:20b409Hoe komt Jezus in ons hart2004
Eversdijk, Wilhelmus23 Jes. 09:05 410Christus onze eeuwige Vader2004
Brakel, Wilhelmus à46 1 Kor. 08:01b411Liefde bouwt op2005
Lodenstein, Jodocus van47 2 Kor. 08:09412Christus arm, zondaars rijk (= nr.2)2005
Groe, Theodorus van der22 Hoogl. 04:16413De Heilige Geest maakt levend2005
Avinck, Theodorus66 Openb. 03:20c414Jezus is de vriendelijke Gastheer2005
Brakel, Wilhelmus à18 Job 35:10415Psalmen in de nacht (= nr. 2)2005
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 38:16-17416Gods liefde op het ziekbed2005
Kohlbrügge, Hermann Fr.43 Joh. 01:29b417Zie, het Lam Gods2005
Groe, Theodorus van der40 Matth. 11:20418Jezus klopt aan uw deur2005
Avinck, Theodorus19 Ps. 073:25419De HEERE is ons hoogste goed2005
Kohlbrügge, Hermann Fr.66 Openb. 21:05-07420Alles maakt God nieuw2005
Smytegelt, Bernardus43 Joh. 05:14421De les van Koning Jezus2006
Kohlbrügge, Hermann Fr.41 Mark. 05:34422In geloof achter Jezus aan2006
Smytegelt, Bernardus42 Luk. 16:22423Wat is gelukkig sterven?2006
Cloux, Alphonse P.A. du01 Gen. 32:27424God vraagt naar onze naam2006
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 41:14425God helpt en verlost2006
     
Brakel, Wilhelmus à49 Ef. 02:04-05426God is barmhartig en genadig (= nr. 21)2006
Beukelman, Joannes19 Ps. 023:05c427Overvloed van zegen2006
Mel, Coenraad44 Hand. 07:55-60428Oprecht leven en zalig sterven2006
Lodenstein, Jodocus van22 Hoogl. 05:08429Mijn ziel bezwijkt van verlangen2006
Kohlbrügge, Hermann Fr.43 Joh. 03:17430Uit liefde voor de wereld geeft God Zijn Zoon2006
Smytegelt, Bernardus42 Luk. 16:20-21431Een Helper is de HEERE2007
Koelman, Jacobus19 Ps. 077:20-21432God is onveranderlijk trouw (= nr. 1232007
Hagen, Petrus van der42 Luk. 23:40-43433Christus opent het paradijs2007
Smytegelt, Bernardus43 Joh. 01:16434Overvloed van genade2007
Bruinings, David40 Matth. 26:06-09435De lieflijke reuk van Christus' zalving (2)2007
Smytegelt, Bernardus40 Matth. 09:02436Wees welgemoed2007
Ryp, Henricus van22 Hoogl. 01:04f437Wat kenmerkt de oprechte?2007
Mel, Coenraad42 Luk. 11:01-2a438Onze Vader in de hemelen2007
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 38:14439Wees Gij mijn Borg2007
Beukelman, Joannes43 Joh. 03:16440Gods grote en oneindige liefde2007
Beukelman, Joannes40 Matth. 05:03441Zalig de armen van geest2008
Groe, Theodorus van der47 2 Kor. 07:10442Schijn of werkelijkheid2008
Kohlbrügge, Hermann Fr.66 Openb. 01:18443Christus heeft de dood overwonnen2008
Smytegelt, Bernardus46 1 Kor. 03:11444Christus alleen is het Fundament2008
Hagen, Petrus van der19 Ps. 008:03445Bouwen op een vast fundament2008
Vermeer, Justus24 Jer. 31:25446God zorgt voor vermoeiden en treurenden2008
Krummacher, Friedrich W.23 Jes. 51:01-03447De HEERE zal Sion troosten2008
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 146:08b448De HEERE richt gebogenen op2008
Brakel, Wilhelmus à46 1 Kor. 15:02449Bewaar het Woord2008
Krummacher, Friedrich W.38 Zach. 03:05450Het heil van Immanuël2008
     
Groe, Theodorus van der40 Matth 05:04451Bedroefd naar God2009
Antonides, Meinardus40 Matth. 26:39.42.44/Lk.22:43452Een worstelende Heiland (= nr. 473)2009
Kohlbrügge, Hermann Fr.45 Rom. 06:07-12453Met Christus sterven en leven2009
Detmar, Dirk Adrianus58 Hebr. 04:09454Ingaan in de eeuwige rust bij God2009
Beukelman, Joannes42 Luk. 08:04455Aan Jezus' voeten2009
Lodenstein, Jodocus van28 Hos. 09:12c456Bidden voor Gods Kerk2009
Smytegelt, Bernardus42 Luk. 14:17457Genodigd voor het avondmaal2009
Groe, Theodorus van der42 Luk. 15:02b458Vluchten naar Christus (= nr. 495)2009
Avinck, Theodorus19 Ps. 073:23459Bij de hand gevat2009
Smytegelt, Bernardus19 Ps. 039:06-07460Maak mij mijn einde bekend2009
Bouman, Dionisius47 2 Kor. 05:17461Alles is nieuw geworden2010
Antonides, Meinardus43 Joh. 19:28-30/Luk. 23:46462Een bereidwillige en getrouwe Heiland2010
Avinck, Theodorus45 Rom. 04:20463/464Gesterkt in het geloof2010
Brakonier, Abraham Josua62 1 Joh. 03:02465Kinderen van God2010
Vermeer, Justus05 Deut. 33:27a466In Gods hoge woning2010
Comrie, Alexander60 1 Petr. 02:07a467Voor wie gelooft is Christus alles (= nr.106)2010
Houten, Frederik van19 Ps. 089:16a468Het geklank kennen maakt gelukkig2010
Kohlbrügge, Hermann Fr.45 Rom. 03:24469Vrijgesproken om niet2010
Smytegelt, Bernardus42 Luk. 01:47470God, mijn Zaligmaker2010
Comrie, Alexander44 Hand. 15:09b471Het geloof reinigt het hart (= nr. 77)2011
Costerus, Florentius45 Rom. 07:14472De wet is geestelijk2011
Antonides, Meinardus40 Matth. 26:39.42.44-Lk.22:43473De Zaligmaker in zware strijd (= nr. 452)2011
Temmink, Johannes43 Joh. 17:03474God kennen in Jezus Christus is eeuwig leven2011
Comrie, Alexander45 Rom. 10:10a475Leven door het geloof2011
     
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 18:35 - 43476Een krachtig gebed vermag veel2011
Kohlbrügge, Hermann Fr.66 Openb. 16:09m477God heeft macht over alle plagen2011
Temminck, Wemmerus ??19 Ps. 042:01-02478Mijn ziel dorst naar God2011
Kohlbrügge, Hermann Fr.44 Hand. 16:30-31479Geloof in de Heere Jezus Christus2011
Hellenbroek, Abraham43 Joh. 05:02-09480Wonderlijk genezen2011
Avinck, Theodorus19 Ps. 042:12481Door het geloof rusten in Gods trouw2012
Smytegelt, Bernardus40 Matth. 12:20-21 (1&2)482Bemoediging door de goede Herder2012
Beukelman, Joannes44 Hand. 01:10-11483Jezus is werkelijk ten hemel gevaren2012
Hellenbroek, Abraham24 Jer. 31:09a484Wenend komen ze2012
Temmink, Johannes43 Joh. 17:20485Geloven in Jezus2012
Clarisse, Theodorus Adr.42 Luk. 14:15-17486God nodigt ons door het Evangelie (= nr.238)2012
Smytegelt, Bernardus40 Matth. 12:20-21 (3&4)487Jezus behoedt de vonkjes2012
Groe, Theodorus van der19 Ps. 004:07488In het licht van Gods aangezicht2012
Clarisse, Theodorus Adr.42 Luk. 14:18-20489Ongehoorzaam aan het Evangelie2012
Nahuys, Petrus42 Luk. 02:13-14490Een meeslepend lied2012
Antonides, Meinardus40 Matth. 26:40-41.43-46491Waak en bid2013
Beukelman, Joannes43 Joh. 19:19-22492Is Jezus uw Koning?2013
Leeuw, Isaäk de43 Joh. 06:32b493Het hemelse Brood voor zondaren2013
Ryp, Henricus van42 Luk. 13:23-24494Strijd om in te gaan2013
Groe, Theodorus van der42 Luk. 15:02b495Jezus ontvangt de zondaars (= nr.458)2013
Kohlbrügge, Hermann Fr.42 Luk. 08:04-15496Gezaaid om vrucht te dragen2013
Hagen, Petrus van der47 2 Kor. 05:17497In Christus een nieuwe schepping2013
Vermeer, Justus43 Joh. 03:08498De Heilige Geest i/d wedergeboorte (=nr.191)2013
Leeuw, Isaäk de45 Rom. 04:20-21499Het voorbeeld van Abrahams geloof2013
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 55:07c500God handelt met zondaars als een vader2013
     
Comrie, Alexander48 Gal. 03:27501Met Christus omhuld2014
Groe, Theodorus van der44 Hand. 17:30502Door geloof en bekering zalig2014
Beukelman, Joannes43 Joh. 20:11-18503Maria zoekt Jezus2014
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 14:17504God heeft Zijn Avondmaal gereed2014
Hagen, Petrus van der43 Joh. 14:17505De Heilige Geest blijft bij u2014
Bouman, Dionisius50 Filipp. 02:12b-13506God volbrengt het willen en het werken2014
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 14:18-20507De genodigden verontschuldigen zich2014
Comrie, Alexander19 Ps. 032:05b-06a508Vergeving en aanbidding2014
Smytegelt, Bernardus25 Klaagl. 05:21509Gebed en oproep2014
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 16:02b510Leg verantwoording af2014
Kohlbrügge, Hermann Fr.48 Gal. 02:19-20a511Voor de wet dood en levend door Christus2015
Beukelman, Joannes40 Matth. 27:51-53512Opstaan met Christus2015
Beukelman, Joannes44 Hand. 02:14-18513De Heilige Geest leert profeteren2015
Costerus, Florentius26 Ezech. 36:26a514Een nieuw hart en een nieuwe geest2015
Hellenbroek, Abraham18 Job 19-25a515Mijn Verlosser leeft2015
Leeuw, Isaäk de54 1 Tim. 01:15b-16516Aansporing tot geloof2015
Hellenbroek, Abraham18 Job 19:25b-27a517Blij vooruitzicht2015
Bruinings, David44 Hand. 08:36-37518Zie op het Lam Gods en Zijn wonden2015
Goltzius, Dominicus19 Ps. 002:12b519Onze toevlucht tot Christus nemen2015
Eversdijk, Wilhelmus23 Jes. 09:05520De Messias komt als Vredevorst2015
Kohlbrügge, Hermann Fr.48 Gal. 02:20b521Christus leeft in mij2016
Beukelman, Joannes40 Matth. 11:25-26522Aan de kinderen geopenbaard2016
Hellenbroek, Abraham18 Job 19:27b523Een diep verlangen naar God2016
Kohlbrügge, Hermann Fr.49 Ef. 02:08-10524Zalig door het geloof2016
Comrie, Alexander24 Jer. 31:09525God leidt smekenden naar behoud2016
     
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 14:21-24526Gehoorzaam aan het evangelie?2016
Immens, Petrus23 Jes. 55:01527Een verbond met God door de Middelaar2016
Lodenstein, Jodocus van42 Luk. 05:35528Het ware vasten2016
Comrie, Alexander23 Jes. 41:17529Er is hoop voor moedelozen2016
Eversdijk, Wilhelmus23 Jes. 09:05530Zijn naam is Wonderlijk2016
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 05:16531Verspreidt u licht?2017
Kohlbrügge, Hermann Fr.42 Luk. 18:09-14532Genade in een uithoek van de tempel2017
Beukelman, Joannes42 Luk. 12:32533Zonder vrees naar het koninkrijk2017
Vermeer, Justus19 Ps. 119:032534Bede van de gelovige om de hulp van God2017
Clarisse, Theodorus Adr.42 Luk. 14:21-24535Dwing ze in te komen2017
Groe, Theodorus van der13 1 Kron. 29:15a536Vreemdeling op aarde2017
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 55:07a537Verlaat uw weg en gedachten2017
Smytegelt, Bernardus23 Jes. 55:07a538Bent u bekeerd?2017
Avinck, Theodorus24 Jer. 02:31c (1)539God maakt de geest van nederigen levend2017
Eversdijk, Wilhelmus23 Jes. 09:05e540Is Jezus uw Raadsman?2017
Avinck, Theodorus24 Jer. 2:31c - B541Nodig is de evangelische verootmoediging2018
Smijtegelt, Bernardus42 Luk. 24:3-11542Levend met Christus2018
Barueth, Johannes42 Luk. 17:11-19543Uw geloof heeft u behouden2018
Hellenbroek, Abraham40 Matth. 11:28544Werp u in Jezus' armen voor rust2018
Smijtegelt, Bernardus58 Hebr. 02:03a (=nr. 4)545Sla toch acht op deze zaligheid2018
Tjaden, Sicco19 Ps. 042:12546Er is hulp besteld bij een Held2018
Saldenus, Guilielmus58 Hebr. 13:13-14547Zoek de toekomende stad2018
Avinck, Theodorus45 Rom. 04:20 (1)548Hoe vast en zeker is Gods belofte!2018
Groot, Jacobus de01 Gen. 49:18549Hebt u Christus in uw hart ontvangen?2018
Eversdijk, Wilhelmus23 Jes. 09:05f550Klamp u vast aan de levende God2018
     
Hellenbroek, Abraham42 Luk. 23:34551Christus bidt voor Zijn vijanden2019
Temmink, Johannes43 Joh. 17:19552Jezus bidt om ware heiliging2019
Beukelman, Joannes43 Joh. 19:25-27553De zorgende Heiland is nabij2019
Smijtegelt, Bernardus60 1 Petr. 01:04554De erfenis is zeker2019
Avinck, Theodorus45 Rom. 04:20 (2)555God vervult al Zijn beloften!2019